هاست لینوکس کم بازدید

Pln1

بک آپ گیری به صورت هفتگی ، پشتیبانی به صورت 24 ساعته
تحويل پس از پرداخت به صورت اتوماتیک

 • 100 MB فضا SSD NVMe
 • 5 GB ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • 2 تعداد ساب دامین
 • Cpanel کنترل پنل
 • Nginx وب سرور
Pln2

بک آپ گیری به صورت هفتگی ، پشتیبانی به صورت 24 ساعته
تحويل پس از پرداخت به صورت اتوماتیک

 • 200 MB فضا SSD NVMe
 • 7 GB ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • 3 تعداد ساب دامین
 • Cpanel کنترل پنل
 • Nginx وب سرور
Pln3

بک آپ گیری به صورت هفتگی ، پشتیبانی به صورت 24 ساعته
تحويل پس از پرداخت به صورت اتوماتیک

 • 500 MB فضا SSD NVMe
 • 10 GB ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • 5 تعداد ساب دامین
 • Cpanel کنترل پنل
 • Nginx وب سرور
Pln4

بک آپ گیری به صورت هفتگی ، پشتیبانی به صورت 24 ساعته
تحويل پس از پرداخت به صورت اتوماتیک

 • 800 MB فضا SSD NVMe
 • 20 GB ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • 10 تعداد ساب دامین
 • 5 تعداد پارک دامین
 • Cpanel کنترل پنل
 • Nginx وب سرور