هاست لینوکس پربازدید

تحویل اتوماتیک و پشتیبانی 24 ساعته

Pln1

بک آپ گیری به صورت هفتگی ، پشتیبانی به صورت 24 ساعته
تحويل پس از پرداخت به صورت اتوماتیک

 • 500 MB فضا SSD NVMe
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • Cpanel کنترل پنل
 • Nginx وب سرور
Pln2

بک آپ گیری به صورت هفتگی ، پشتیبانی به صورت 24 ساعته
تحويل پس از پرداخت به صورت اتوماتیک

 • 1 GB فضا SSD NVMe
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • Cpanel کنترل پنل
 • Nginx وب سرور
Pln3

بک آپ گیری به صورت هفتگی ، پشتیبانی به صورت 24 ساعته
تحويل پس از پرداخت به صورت اتوماتیک

 • 2 GB فضا SSD NVMe
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • Cpanel کنترل پنل
 • Nginx وب سرور
Pln4

بک آپ گیری به صورت هفتگی ، پشتیبانی به صورت 24 ساعته
تحويل پس از پرداخت به صورت اتوماتیک

 • 4 GB فضا SSD NVMe
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • Cpanel کنترل پنل
 • Nginx وب سرور