سرور مجازی ایران

Pln1


امکان ارائه از دو دیتاسنتر آسیاتک ، پارس آنلاین نیز می باشد

 • 1 GB رم
 • 1 Core Cpu
 • 20 SSD Pro GB هارد
 • نامحدود! پهنای باند
 • 1 GB پورت شبکه
Pln2


امکان ارائه از دو دیتاسنتر آسیاتک ، پارس آنلاین نیز می باشد

 • 2 GB رم
 • 2 Core Cpu
 • 25 SSD Pro GB هارد
 • نامحدود! پهنای باند
 • 1 GB پورت شبکه
Pln3


امکان ارائه از دو دیتاسنتر آسیاتک ، پارس آنلاین نیز می باشد

 • 4 GB رم
 • 3 Core Cpu
 • 35 SSD Pro GB هارد
 • نامحدود! پهنای باند
 • 1 GB پورت شبکه
Pln4


امکان ارائه از دو دیتاسنتر آسیاتک ، پارس آنلاین نیز می باشد

 • 6 GB رم
 • 4 Core Cpu
 • 50 SSD Pro GB هارد
 • نامحدود! پهنای باند
 • 1 GB پورت شبکه