هاست لینوکس کم بازدید

Pln1

بک آپ گیری هر 12 ساعت ، پشتیبانی به صورت 24 ساعته
تحويل پس از پرداخت به صورت اتوماتیک
+SSL مجانی برای دامنه های ایرانی و خارجی

 • 100 MB فضا SSD NVMe
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 512 MB رم اختصاصی
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • 2 تعداد ساب دامین
 • Cpanel کنترل پنل
 • Nginx وب سرور
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر
5,000 تومان ماهانه
20,000 تومان شش ماهه
40,000 تومان سالانه
سفارش دهید
Pln2

بک آپ گیری هر 12 ساعت ، پشتیبانی به صورت 24 ساعته
تحويل پس از پرداخت به صورت اتوماتیک
+SSL مجانی برای دامنه های ایرانی و خارجی

 • 500 MB فضا SSD NVMe
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 512 MB رم اختصاصی
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • 3 تعداد ساب دامین
 • Cpanel کنترل پنل
 • Nginx وب سرور
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر
10,000 تومان ماهانه
40,000 تومان شش ماهه
70,000 تومان سالانه
سفارش دهید
Pln3

بک آپ گیری هر 12 ساعت ، پشتیبانی به صورت 24 ساعته
تحويل پس از پرداخت به صورت اتوماتیک
+SSL مجانی برای دامنه های ایرانی و خارجی

 • 1024 MB فضا SSD NVMe
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 512 MB رم اختصاصی
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • 5 تعداد ساب دامین
 • Cpanel کنترل پنل
 • Nginx وب سرور
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر
15,000 تومان ماهانه
60,000 تومان شش ماهه
100,000 تومان سالانه
سفارش دهید
Pln4

بک آپ گیری هر 12 ساعت ، پشتیبانی به صورت 24 ساعته
تحويل پس از پرداخت به صورت اتوماتیک
+SSL مجانی برای دامنه های ایرانی و خارجی

 • 2048 MB فضا SSD NVMe
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 1024 MB رم اختصاصی
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • 10 تعداد ساب دامین
 • 5 تعداد پارک دامین
 • Cpanel کنترل پنل
 • Nginx وب سرور
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر
20,000 تومان ماهانه
80,000 تومان شش ماهه
150,000 تومان سالانه
سفارش دهید
Pln5

بک آپ گیری هر 12 ساعت ، پشتیبانی به صورت 24 ساعته
تحويل پس از پرداخت به صورت اتوماتیک
+SSL مجانی برای دامنه های ایرانی و خارجی

 • 5120 MB فضا SSD NVMe
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 1024 MB رم اختصاصی
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • 10 تعداد ساب دامین
 • 5 تعداد پارک دامین
 • Cpanel کنترل پنل
 • Nginx وب سرور
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر
25,000 تومان ماهانه
100,000 تومان شش ماهه
190,000 تومان سالانه
سفارش دهید
Pln6

بک آپ گیری هر 12 ساعت ، پشتیبانی به صورت 24 ساعته
تحويل پس از پرداخت به صورت اتوماتیک
+SSL مجانی برای دامنه های ایرانی و خارجی

 • 10240 MB فضا SSD NVMe
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 1024 MB رم اختصاصی
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • 10 تعداد ساب دامین
 • 5 تعداد پارک دامین
 • Cpanel کنترل پنل
 • Nginx وب سرور
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر
30,000 تومان ماهانه
120,000 تومان شش ماهه
230,000 تومان سالانه
سفارش دهید