نمایندگی هاست لینوکس

Pln1

مجهز به آنتی دی داس سخت افزاری
در این سرور نصب خبر خوان ممنوع است
انتقال رایگان سایت شما

 • 1 GB فضا SSD NVMe
 • Cpanel ، WHM کنترل پنل
 • Nginx وب سرور
 • دارد Dns اختصاصی
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • بله قابلیت اورسل
 • هفتگی / ماهیانه بک آپ گیری
Pln2

مجهز به آنتی دی داس سخت افزاری
در این سرور نصب خبر خوان ممنوع است
انتقال رایگان سایت شما

 • 2 GB فضا SSD NVMe
 • Cpanel ، WHM کنترل پنل
 • Nginx وب سرور
 • دارد Dns اختصاصی
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • بله قابلیت اورسل
 • هفتگی / ماهیانه بک آپ گیری
Pln3

مجهز به آنتی دی داس سخت افزاری
در این سرور نصب خبر خوان ممنوع است
انتقال رایگان سایت شما

 • 4 GB فضا SSD NVMe
 • Cpanel ، WHM کنترل پنل
 • Nginx وب سرور
 • دارد Dns اختصاصی
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • بله قابلیت اورسل
 • هفتگی / ماهیانه بک آپ گیری
Pln4

مجهز به آنتی دی داس سخت افزاری
در این سرور نصب خبر خوان ممنوع است
انتقال رایگان سایت شما

 • 8 GB فضا SSD NVMe
 • Cpanel ، WHM کنترل پنل
 • Nginx وب سرور
 • دارد Dns اختصاصی
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • بله قابلیت اورسل
 • هفتگی / ماهیانه بک آپ گیری