مستر ریسلر هاست لینوکس

Pln1

مجهز به آنتی دی داس سخت افزاری
قابلیت ریستور بک آپ توسط نماینده دارد
قابلیت انتقال وب سایت توسط نماینده دارد

 • 5 GB فضا SSD NVMe
 • Cpanel ، WHM کنترل پنل
 • Nginx وب سرور
 • دارد Dns اختصاصی
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود اکانت نمایندگی مجاز
 • نامحدود اکانت Cpanel مجاز
 • هفتگی / روزانه بک آپ گیری
Pln2

مجهز به آنتی دی داس سخت افزاری
قابلیت ریستور بک آپ توسط نماینده دارد
قابلیت انتقال وب سایت توسط نماینده دارد

 • 10 GB فضا SSD NVMe
 • Cpanel ، WHM کنترل پنل
 • Nginx وب سرور
 • دارد Dns اختصاصی
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود اکانت نمایندگی مجاز
 • نامحدود اکانت Cpanel مجاز
 • هفتگی / روزانه بک آپ گیری
Pln3

مجهز به آنتی دی داس سخت افزاری
قابلیت ریستور بک آپ توسط نماینده دارد
قابلیت انتقال وب سایت توسط نماینده دارد

 • 20 GB فضا SSD NVMe
 • Cpanel ، WHM کنترل پنل
 • Nginx وب سرور
 • دارد Dns اختصاصی
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود اکانت نمایندگی مجاز
 • نامحدود اکانت Cpanel مجاز
 • هفتگی / روزانه بک آپ گیری