آلفا هاست لینوکس

Pln1

مجهز به آنتی دی داس سخت افزاری
قابلیت بک آپ گيري توسط نماینده دارد
قابلیت ریستور بک آپ توسط نماینده دارد
قابلیت انتقال وب سایت توسط نماینده دارد

 • 10 GB فضا SSD NVMe
 • Cpanel ، WHM کنترل پنل
 • Nginx وب سرور
 • دارد Dns اختصاصی
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود اکانت مستر ریسلر مجاز
 • نامحدود اکانت ریسلر مجاز
 • نامحدود اکانت Cpanel مجاز
 • هفتگی / روزانه بک آپ گیری
Pln2

مجهز به آنتی دی داس سخت افزاری
قابلیت بک آپ گيري توسط نماینده دارد
قابلیت ریستور بک آپ توسط نماینده دارد
قابلیت انتقال وب سایت توسط نماینده دارد

 • 15 GB فضا SSD NVMe
 • Cpanel ، WHM کنترل پنل
 • Nginx وب سرور
 • دارد Dns اختصاصی
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود اکانت مستر ریسلر مجاز
 • نامحدود اکانت ریسلر مجاز
 • نامحدود اکانت Cpanel مجاز
 • هفتگی / روزانه بک آپ گیری
Pln3

مجهز به آنتی دی داس سخت افزاری
قابلیت بک آپ گيري توسط نماینده دارد
قابلیت ریستور بک آپ توسط نماینده دارد
قابلیت انتقال وب سایت توسط نماینده دارد

 • 25 GB فضا SSD NVMe
 • Cpanel ، WHM کنترل پنل
 • Nginx وب سرور
 • دارد Dns اختصاصی
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود اکانت مستر ریسلر مجاز
 • نامحدود اکانت ریسلر مجاز
 • نامحدود اکانت Cpanel مجاز
 • هفتگی / روزانه بک آپ گیری