سرور مجازی ایران (حرفه ای ، گیمینگ)

Pln1

مناسب برای گیم سرور ، هاستینگ

امکان ارائه انواع مدل های FireWall سیسکو (تضمین اتک نخوردن سرور شما)

 • 1 GB رم
 • 2 Core Cpu
 • 30 SSD GB هارد
 • نامحدود! پهنای باند
 • پارس آنلاین دیتاسنتر
 • 10 GB پورت شبکه
Pln2

مناسب برای گیم سرور ، هاستینگ

امکان ارائه انواع مدل های FireWall سیسکو (تضمین اتک نخوردن سرور شما)

 • 2 GB رم
 • 4 Core Cpu
 • 35 SSD GB هارد
 • نامحدود! پهنای باند
 • پارس آنلاین دیتاسنتر
 • 10 GB پورت شبکه
Pln3

مناسب برای گیم سرور ، هاستینگ

امکان ارائه انواع مدل های FireWall سیسکو (تضمین اتک نخوردن سرور شما)

 • 3 GB رم
 • 6 Core Cpu
 • 40 SSD GB هارد
 • نامحدود! پهنای باند
 • پارس آنلاین دیتاسنتر
 • 10 GB پورت شبکه
Pln4

مناسب برای گیم سرور ، هاستینگ

امکان ارائه انواع مدل های FireWall سیسکو (تضمین اتک نخوردن سرور شما)

 • 4 GB رم
 • 8 Core Cpu
 • 60 SSD GB هارد
 • نامحدود! پهنای باند
 • پارس آنلاین دیتاسنتر
 • 10 GB پورت شبکه
Pln5

مناسب برای گیم سرور ، هاستینگ

امکان ارائه انواع مدل های FireWall سیسکو (تضمین اتک نخوردن سرور شما)

 • 6 GB رم
 • 10 Core Cpu
 • 100 SSD GB هارد
 • نامحدود! پهنای باند
 • پارس آنلاین دیتاسنتر
 • 10 GB پورت شبکه