مقالات

 اجرای اسکریپت های Python در cPanel

آموزش شماره 2: چگونگی اجرای اسکریپت های Python در cPanel کدها و اسکریپت های Python با روشی...

 شرایط استفاده از خدمات رپ گد | رپ گد

شرایط استفاده از RepGad   داشتن ثبات در سرویس‌دهی یکی از مهمترین پارامترهای یک...

 مشاهده فضای استفاده شده در CPanel

چه میزان فضا استفاده شده است؟  آموزش شماره 1: مشاهده فضای استفاده شده در CPanel   در هنگام...