هاست لینوکس پربازدید

تحویل اتوماتیک و پشتیبانی 24 ساعته

Pln1

بک آپ گیری هر 12 ساعت ، پشتیبانی به صورت 24 ساعته
تحويل پس از پرداخت به صورت اتوماتیک
+SSL مجانی برای دامنه های ایرانی و خارجی

 • 100 MB فضا SSD NVMe
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • 1024 MB رم اختصاصی
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • Cpanel کنترل پنل
 • Nginx وب سرور
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر
10,000 تومان ماهانه
40,000 تومان شش ماهه
80,000 تومان سالانه
سفارش دهید
Pln2

بک آپ گیری هر 12 ساعت ، پشتیبانی به صورت 24 ساعته
تحويل پس از پرداخت به صورت اتوماتیک
+SSL مجانی برای دامنه های ایرانی و خارجی

 • 500 MB فضا SSD NVMe
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • 1024 MB رم اختصاصی
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • Cpanel کنترل پنل
 • Nginx وب سرور
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر
15,000 تومان ماهانه
70,000 تومان شش ماهه
140,000 تومان سالانه
سفارش دهید
Pln3

بک آپ گیری هر 12 ساعت ، پشتیبانی به صورت 24 ساعته
تحويل پس از پرداخت به صورت اتوماتیک
+SSL مجانی برای دامنه های ایرانی و خارجی

 • 1024 MB فضا SSD NVMe
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 2048 MB رم اختصاصی
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • Cpanel کنترل پنل
 • Nginx وب سرور
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر
20,000 تومان ماهانه
119,000 تومان شش ماهه
199,000 تومان سالانه
سفارش دهید
Pln4

بک آپ گیری هر 12 ساعت ، پشتیبانی به صورت 24 ساعته
تحويل پس از پرداخت به صورت اتوماتیک
+SSL مجانی برای دامنه های ایرانی و خارجی

 • 2048 MB فضا SSD NVMe
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • 4096 MB رم اختصاصی
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • Cpanel کنترل پنل
 • Nginx وب سرور
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر
25,000 تومان ماهانه
149,000 تومان شش ماهه
249,000 تومان سالانه
سفارش دهید
Pln5

بک آپ گیری هر 12 ساعت ، پشتیبانی به صورت 24 ساعته
تحويل پس از پرداخت به صورت اتوماتیک
+SSL مجانی برای دامنه های ایرانی و خارجی

 • 5120 MB فضا SSD NVMe
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • 6144 MB رم اختصاصی
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • Cpanel کنترل پنل
 • Nginx وب سرور
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر
35,000 تومان ماهانه
199,000 تومان شش ماهه
350,000 تومان سالانه
سفارش دهید
Pln6

بک آپ گیری هر 12 ساعت ، پشتیبانی به صورت 24 ساعته
تحويل پس از پرداخت به صورت اتوماتیک
+SSL مجانی برای دامنه های ایرانی و خارجی

 • 10240 MB فضا SSD NVMe
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • 12288 MB رم اختصاصی
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • Cpanel کنترل پنل
 • Nginx وب سرور
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر
50,000 تومان ماهانه
299,000 تومان شش ماهه
499,000 تومان سالانه
سفارش دهید