هاست پرسرعت ایران

Pln 1

بک آپ گیری به صورت هفتگی ، پشتیبانی به صورت 24 ساعته
تحويل پس از پرداخت به صورت اتوماتیک

 • 100 MB فضا SSD NVMe
 • 5 GB ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • 2 تعداد ساب دامین
 • Cpanel کنترل پنل
 • Nginx وب سرور
5,000 تومان ماهانه
12,000 تومان سه ماهه
25,000 تومان شش ماهه
سفارش دهید
Pln 2

بک آپ گیری به صورت هفتگی ، پشتیبانی به صورت 24 ساعته
تحويل پس از پرداخت به صورت اتوماتیک

 • 200 MB فضا SSD NVMe
 • 7 GB ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • 3 تعداد ساب دامین
 • Cpanel کنترل پنل
 • Nginx وب سرور
8,000 تومان ماهانه
20,000 تومان سه ماهه
30,000 تومان شش ماهه
سفارش دهید
Pln 3

بک آپ گیری به صورت هفتگی ، پشتیبانی به صورت 24 ساعته
تحويل پس از پرداخت به صورت اتوماتیک

 • 400 MB فضا SSD NVMe
 • 10 GB ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • 5 تعداد ساب دامین
 • Cpanel کنترل پنل
 • Nginx وب سرور
12,000 تومان ماهانه
30,000 تومان سه ماهه
40,000 تومان شش ماهه
سفارش دهید
Pln 4

بک آپ گیری به صورت هفتگی ، پشتیبانی به صورت 24 ساعته
تحويل پس از پرداخت به صورت اتوماتیک

 • 1024 MB فضا SSD NVMe
 • 15 GB ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • 7 تعداد ساب دامین
 • 5 تعداد پارک دامین
 • Cpanel کنترل پنل
 • Nginx وب سرور
15,000 تومان ماهانه
38,000 تومان سه ماهه
60,000 تومان شش ماهه
100,000 تومان سالانه
سفارش دهید
Pln 5

بک آپ گیری به صورت هفتگی ، پشتیبانی به صورت 24 ساعته
تحويل پس از پرداخت به صورت اتوماتیک

 • 2048 MB فضا SSD NVMe
 • 20 GB ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • 10 تعداد ساب دامین
 • 5 تعداد پارک دامین
 • Cpanel کنترل پنل
 • Nginx وب سرور
18,000 تومان ماهانه
50,000 تومان سه ماهه
80,000 تومان شش ماهه
120,000 تومان سالانه
سفارش دهید