سرور مجازی آلمان

Pln1


Anti DDoS سخت افزاری
مجازی سازی با هسته اختصاصی
ارائه شبکه ترکیبی جهت افزایش رنک سایت در موتورهای جستجوگر
سازگار با انواع اسکریپت از قبیل وردپرس، جوملا و...

 • 2 GB DDR4 Ram
 • 1 vCore(s) Intel® Xeon® Gold Cpu
 • 20 SSD NVMe GB هارد
 • 20 TB ترافیک ماهیانه
 • خودکار / فوری مدت تحویل
 • Cisco Systems فایروال
 • 10GB پورت
 • Hetzner آلمان دیتاسنتر
Pln2


Anti DDoS سخت افزاری
مجازی سازی با هسته اختصاصی
ارائه شبکه ترکیبی جهت افزایش رنک سایت در موتورهای جستجوگر
سازگار با انواع اسکریپت از قبیل وردپرس، جوملا و...

 • 4 GB DDR4 Ram
 • 2 vCore(s) Intel® Xeon® Gold Cpu
 • 40 SSD NVMe GB هارد
 • 20 TB ترافیک ماهیانه
 • خودکار / فوری مدت تحویل
 • Cisco Systems فایروال
 • 10GB پورت
 • Hetzner آلمان دیتاسنتر
Pln3


Anti DDoS سخت افزاری
مجازی سازی با هسته اختصاصی
ارائه شبکه ترکیبی جهت افزایش رنک سایت در موتورهای جستجوگر
سازگار با انواع اسکریپت از قبیل وردپرس، جوملا و...

 • 8 GB DDR4 Ram
 • 2 vCore(s) Intel® Xeon® Gold Cpu
 • 80 SSD NVMe GB هارد
 • 20 TB ترافیک ماهیانه
 • خودکار / فوری مدت تحویل
 • Cisco Systems فایروال
 • 10GB پورت
 • Hetzner آلمان دیتاسنتر
Pln4


Anti DDoS سخت افزاری
مجازی سازی با هسته اختصاصی
ارائه شبکه ترکیبی جهت افزایش رنک سایت در موتورهای جستجوگر
سازگار با انواع اسکریپت از قبیل وردپرس، جوملا و...

 • 16 GB DDR4 Ram
 • 4 vCore(s) Intel® Xeon® Gold Cpu
 • 160 SSD NVMe GB هارد
 • 20 TB ترافیک ماهیانه
 • خودکار / فوری مدت تحویل
 • Cisco Systems فایروال
 • 10GB پورت
 • Hetzner آلمان دیتاسنتر
Pln5


Anti DDoS سخت افزاری
مجازی سازی با هسته اختصاصی
ارائه شبکه ترکیبی جهت افزایش رنک سایت در موتورهای جستجوگر
سازگار با انواع اسکریپت از قبیل وردپرس، جوملا و...

 • 32 GB DDR4 Ram
 • 8 vCore(s) Intel® Xeon® Gold Cpu
 • 240 SSD NVMe GB هارد
 • 20 TB ترافیک ماهیانه
 • خودکار / فوری مدت تحویل
 • Cisco Systems فایروال
 • 10GB پورت
 • Hetzner آلمان دیتاسنتر